Opdateret 10/4-2008 - Ny server

Vi forventer snarest en mere omfattende validering af denne test og det uholdbare navn "Den Nye Steptest" er i den forbindelse ændret til "Den Danske Steptest"

Dokumentationen for denne steptest har indtil nu bestået i den præliminære rapport omkring udvikling og validering, som blev afleveret til Sundhedsstyrelsen i 2005. Rapporten inkluderer data fra over 200 testpersoner. Kort fortalt, så understøtter data, at steptesten er et rimeligt værktøj til at vurdere konditionen hos et bredt udsnit af befolkningen, startende fra ca. 10 år. Instruktions- og baggrundssiderne inddrager efaringerne fra rapporten.

Screendump

Testen er udviklet af Morten Zacho fra Motion-online

 

 

Instruktion

Online-version

Download

Baggrund

Andre relevante redskaber kan findes på: Motion-online.dk