Beskrivelse:
Testen er en gradvist stigende arbejdstest, hvor der anvendes en 20-35 cm bænk til opstigninger med et tempo der gives fra et computerprogram eller en lydfil. Ved testens start er tempoet så langsomt at der skal trædes op på bænken hvert 5. sekund. Tempoet øges gradvist og det gælder om at følge rytmen så længe som muligt. Sluttiden omsættes et kondital.

Guidelines for valg af stephøjde:
20 cm: Meget svage personer, evt. ældre med bevægeapparatsproblemer.
25 cm: Konditionssvage personer, evt. ældre, typiske ”Motion på recept”-patienter.
30 cm: Raske kvinder, børn
35 cm: Raske mænd, meget veltrænede kvinder

Instruktion:
1. Fortæl om testens gennemførelse. Forevis stepsekvensen som skal udføres ved højre-venste kommandoerne (se billederne nederst eller computeranimationen i programmet)
2. Der skal trædes helt op til strakt ben (strakt knæ) hver gang - vigtigt!
3. Hele foden skal sættes fladt ind på bænken.
4. Tilvænning: lad testpersonen øve stepsekvensen i et roligt tempo, indtil sekvensen er
automatiseret. Hvis dette ikke kan indlæres på relativ kort tid vil testens resultat ikke være
validt.
5. Start computerprogrammet eller lydfilen. Hvis der bruges lydfil skal der også bruges et almindeligt stopur.
6.
Hvis der laves en ”fejl”, men man straks efter er i stand til at komme ind i rytmen igen fortsættes testen.
7. Typiske kommentarer undervejs vil være: ”Fang rytmen igen”, ”Op til strakt ben” og ”Hele foden ind”
8. Testen er slut når rytmen ikke længere kan følges (4 opstigninger i træk har været bagefter)
9. Sluttiden omsættes til et kondital

Såfremt der ikke opstår koordinationsproblemer, giver testen giver et rimeligt estimat af kredsløbskapaciteten op til kondital på ca. 60 ml/kg/min, hvilket svarer til den maksimale testtid på 6 minutter på en 35 cm bænk.

Stepsekvensen:
Klar...

Sekvens når der bliver sagt "Højre":

Højre op

Venstre op

Højre ned

Venstre ned
Sekvens når der bliver sagt "Venstre"

Venstre op

Højre op

Venstre ned

Højre ned

 

 

Tilbage til forsiden